Eretz Zavat Halav Udevash


CD Title: Hora Best of Israeli Song
Artist: Yafa Yarkoni

Listen:

Buy CD:

Transliteration:

Eretz zavat chalav ud'vash
A land flowing with milk and honey
 

 

 

 

Eretz Zavat Chalav


CD Title:
Artist: Fran Avni

Listen:

Buy CD: